ISO 14001:2015

Uspostavljanjem sistema menadžmenta zaštite životne sredine, koji je usaglašen sa zahtevima ISO 14001:2015, organizacija svojim korisnicima i svim drugim zainteresovanim stranama, svojim zaposlenima i široj zajednici, demonstrira sposobnost da na konzistentan i kontinuiran način upravlja svim aspektima rizika po životnu sredinu, smanjujući njihov uticaj na prihvatljiv minimum ili ih u potpunosti eliminišući, dajući pri tome doprinos razvoju ekološke svesti kod svojih zaposlenih kao i doprinos održivom razvoju sa pozicije korišćenja obnovljivih izvora energije. Upravljanje otpadom, koji se generiše u organizaciji sprovođenjem redovnih aktivnosti, se mnogo lakše realizuje uz pomoć ISO 14001 i zakonske regulative.