ISO 9001:2015

STANDARD ISO 9001:2015 ima za cilj pružanje pomoći organizacijama da poboljšaju kvalitet, komunikaciju i konkurentnost u nacionaloj, regionalnoj i međunarodnoj razmeni. Standard ISO 9001:2015 je u potpunosti orjentisan na ispunjavanju zahteva korisnika i povećanju njihovog zadovoljstva. Dobijanjem sertifkata ISO 9001:2015, odnosno poslovanje u sistemu menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 organizacija dokazuje da je sposobna da isporuči kvalitetan proizvod/uslugu.

ISO 9001:2015  je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem menadžmenta kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama.

ISO 9001:2015 se odnosi na aktivnosti organizacije od trenutka identifikovanja zahteva kupaca, kroz realizaciju svih drugih aktivnosti u organizaciji, pa sve do postizanja zadovoljstva kupaca.

ISO 9001:2015 se može primeniti na sva preduzeća bez obzira na tip, veličinu organizacije ili proizvode/usluge koji se isporučuju.

Pet glavnih razloga za uvođenje ISO 9001:2015 u jednoj organizaciji:

 1. mogućnost učešća i prolaznosti na tenderima (učešće na tenderima je sve više uslovljeno posedovanjem ISO standarda);
 2. zahtev velikih kupaca kao dokaz da organizacija radi u uređenom sistemu;
 3. povećanje konkurentnosti;
 4. poboljšanje usluga kupcima;
 5. povećanje efikasnosti;
 6. osposobljenost za poboljšanje kvaliteta.

Primena standarda ISO 9001 ne predstavlja zakonsku obavezu, ali je tržištno uslovljena i u većini slučajeva se podrazumeva. Organizacije u Srbiji se najčešće susreću sa zahtevom da primene standard ISO 9001 prilikom izvoza i uspostavljanja saradnje ili partnerstva sa inostranim organizacijama, dok je sve češće ovaj zahtev prisutan i kao uslov za učešće na javnim nabavkama (tenderima).

Top lista prednosti uvođenja ISO 9001:2015 u jednoj organizaciji:

 1. Povećanje svesti o kvalitetu.
 2. Poboljšanje svesti o problemima.
 3. Poboljšanje menadžmenta.
 4. Poboljšanje kvaliteta usluga.
 5. Sticanje i/ili učvršćivanje poslovnog poverenja kod poznatih i što je još važnije potencijalnih klijenata,
 6. Veća disciplina i uređenost.
 7. Usaglašenost u celoj organizaciji.
 8. Obezbeđenje zadovoljstva kupaca
 9. Bolje razumevanje potreba kupca.
 10. Usmerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata.
 11. Kontinualno poboljšanje efikasnosti i efektivnosti .
 12. Povećanje sposobnosti za rad u raznim poslovnim okruženjima.
 13. Dobijanje sertifikata ISO 9001 od strane akreditovanog sertifikacionog tela.

ISO 9001:2015 omogućava organizaciji da demonstrira svoju sposobnost zadovoljavanja zahteva kupca za proizvode i/ili usluge, kao i ocenjivanje te sposobnosti organizacije od strane internih i eksternih tela. ISO 9001:2015 je tako definisan da postoji njegova kompatibilnost sa postojećom nacionalnom zakonskom regulativom i drugim međunarodno priznatim standardima sistema.

Da bi se došlo do sertifikata ISO 9001:2015 treba sprovesti dve grupe aktivnosti: uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom putem konsultacija i sertifikacija tog sistema. Nakon perioda konsultacija i implementacije standarda u organizaciji, a radi opšteg priznanja uvedenog standarda, organizacija angažuje sertifkaciono telo koje će  oceniti implementirani sistem menadžmenta kvalitetom i izadati sertifikat kojim organizacija, na međunarodnom nivou, dokazuje da radi u uređenom sistemu odnosno sistemu upravljanja kvalitetom i da su proizvodi/usluge usaglašene sa zahtevima kupaca.

Kako je ISO 9001:2015 kompatibilan sa drugim međunarodno priznatim standardima, postoji mogućnost implementiranja više standarda u jednoj organizaciji kao integrisani  sistem ISO 9001 i ISO 14001 ili ISO 9001 i ISO 45001 ili ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.