Put do ISO sertifikata


Sve aktivnosti implementacije sistema menadžmenta se sprovode kroz razgovor sa zaposlenima, preispitivanje postojeće dokumentacije, prepoznavanje zahteva standarda u organizaciji, konsultacije, razvoj dokumentacije prema zahtevima standarda i usvajanje iste.
 
Snimanje procesa u preduzeću
Snimanje procesa u preduzeću, analiza načina i prikupljanje informaciju u sklopu pripreme  za izradu dokumentacije sistema menadžmenta. Snimanje procesa treba da obezbedi sve informacije koje su potrebne za pripremu dokumentacije sistema menadžmenta.
 
Izrada dokumentacije sistema menadžmenta
 
Izrada dokumentacije u skladu sa zahtevima standarda
 
Implementacije i primena
 
Primena izrađene i usvojene dokumentacije sistema menadžmenta u postojeće poslovne procese