O nama

Agencija za konsalting “Inmark Consulting” bavi se konsultantskim uslugama u oblasti pripreme organizacija i implementacije sistema menažmenta kvalitetom prema zahtevima standadra ISO 9001:2015, Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtevima standadra ISO 14001:2015, Sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema zahtevima standadra ISO 45001:2018, Sistema menadžmenta bezbednošću informacija prema zahtevima standadra ISO 27001:2013, Akta o bezbednosti IKT sistema u skladu sa zakonom o informacionoj bezbednosti, Sistema menadžmenta kontinuiteta poslovanja prema zahtevima standadra ISO 22301:2012, Sistema menadžmenta bezbednošću hrane prema zahtevima standarda ISO 22000:2005 i HACCP sistema, Sistema menadžmenta kvalitetom – medcinska sredstva prema zahtevima standarda ISO 13485:2016, Menadžmenta kvalitetom- Smernice za postupanje sa progovorima prema zahtevima standarda ISO 10002:2014, Menadžmenta rizikom-Smernice – ISO 31000:2018.