Put do sertifikata HACCP
Sertifikacioni proces za HACCP je sličan svim drugim sertifikacionim šemama. Kada je HACCP sistem potpuno dokumentovan i operativan najmanje 3 meseca može se pristupiti sertifikaciji. Važno je napomenuti da sam plan implementacije sprovodi konsultantska kuća u saradnji sa zainteresovanim klijentom.

Ovaj proces je podeljen u 5 koraka:

  1. Priprema HACCP
  2. Pravljenje studije i analiza HACCP plana.
  3. Implementacija HACCP plana
  4. Sertifikovanje HACCP sistema
  5. Održavanje i praćenje HACCP sistema