Šta je HACCP?


HACCP je sistem menadžmenta bezbednosti hrane, koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških, hemijskih i fizičkih uticaja kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri skladištenju, rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. HACCP se ne odnosi na kvalitet proizvoda već na njegovu zdravstvenu ispravnost. I to metod podrazumeva proizvodnju zdravstveno ispravnih namirnica preventivnim delovanjem, a ne posledičnim (inspekcijskim) delovanjem. 
 
Primena HACCP sistema  postala zakonska obaveza i u Srbiji na osnovu Zakona o veterinarstvu (Sl. glasnik RS br. 17/2019) i Zakona o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS br. 17/2019).