ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 je međunarodno priznat standard koji kontroliše potencijalne rizike koji imaju uticaj na zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu zaposlenih, podugovarača i posetilaca.

Svako radno mesto nosi sa sobom i određene opasnosti i štetnosti po zdravlje i bezbednost zaposlenih. Bilo koje incidentne situacije, povrede ili bolesti izazvane zbog nepovoljnih radnih uslova može biti uzrok troškova po organizaciju. Implementacija standarda pruža zaštitu zaposlenima, zdraviju i sigurniju radnu sredinu, smanjuje nesreće i probleme zaštita zdravlja na radu.